Badanie wzroku

W naszym zakadzie mogą Państwo skorzystać z kompleksowych badań okulistyczno-optometrystycznych. Oferujemy komputerowe badanie wady wzroku, dobór szkieł okularowych oraz soczewek kontaktowych.

Badania optometrystyczne obejmują:badanie przedniego odcinka oka, sprawdzenie ostrości wzroku, zdolności akomodacyjnych, widzenia obuocznego. Ocenie podlega również ogólna sprawność całego układu wzrokowego.

Badania okulistyczne: